Nhắn vào để xem full ảnh

Căn hộ chị Hà – Ba Vì

  • Khách hàng: Chị Hà
  • Ngày hoàn thành: 24/01/2021
  • Địa chỉ: Ba Vì